مجموعه کتاب شعر باران

خورشید کربلا (امام حسین علیه السلام)

ین مجموعه چهارده جلدی برای معرفی چهارده معصوم (ع) با زبان شعر به کودکان و نوجوانان می باشد. در هر جلد به معرفی و مدح یکی از معصومین علیها سلام پرداخته شده است. این مجموعه بصورت گلاسه تمام رنگی و همراه با تصاویری زیبا می باشد.

مجموعه کتاب شعر باران

خورشید کربلا (امام حسین علیه السلام)

شاعر مهدی وحیدی صدر / گرافیست الهام ارکیا

ناشر کتاب جامعه القرآن کریم

این مجموعه چهارده جلدی برای معرفی چهارده معصوم (ع) با زبان شعر به کودکان و نوجوانان می باشد. در هر جلد به معرفی و مدح یکی از معصومین علیها سلام پرداخته شده است. این مجموعه بصورت گلاسه تمام رنگی و همراه با تصاویری زیبا می باشد.

جلد پنجم با نام خورشید کربلا به معرفی امام حسین به زبان شعر است