شعر در معنی غدیر - حاج غلامرضا سازگار

غدیر یك سند زنده

غدیر عید همه عمر با على بودن غدیر آینه‏دار على ولى الله ست غدیر حاصل تبلیغ انبیا همه عمر غدیر نقش ولاى على به سینه ماست

 

غدیر عید همه عمر با على بودن
غدیر آینه‏دار على ولى الله ست   

غدیر حاصل تبلیغ انبیا همه عمر
غدیر نقش ولاى على به سینه ماست   

غدیر یك سند زنده، یك حقیقت محض
غدیر از دل تنگ رسول عقده گشاست   

غدیر صفحه تاریخ وال من والاه
غدیر آیه توبیخ عاد من عاد است   

هنوز لاله «اكملت دینكم» روید
هنوز طوطى «اتممت نعمتى» گویاست   

هنوز خواجه لولاك را نداست بلند
كه هر كه را كه پیمبر منم، على مولاست   

بگو كه خصم شود منكر غدیر، چه باك
كه آفتاب، به هر سو نظر كنى پیداست   

چو عمر صاعقه كوتاه باد دورانش
خلافتى كه دوامش به كشتن زهراست

 

غلامرضا سازگار (میثم)

سازگار شعر غدیر