پس از غروب (3)

سرپیچی از فرمان رسول خدا صلی الله علیه وآله

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم کمی قبل از سفر آخرت فرمان دادند که همه به لشکر اسامه ملحق شوند، و همۀ متخلفین را لعن فرمودند؛ و به امیرالمومنین علیه السلام امر فرمودند که نزد خود در مدینه باقی بماند...

پس از غروب

 

سرپیچی از فرمان رسول خدا صلی الله علیه وآله

 

 

سرپیچی آگاهانه و هدفدار طامعان خلافت از فرامین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام ارتحال

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم کمی قبل از سفر آخرت فرمان دادند که همه به لشکر اسامه ملحق شوند، و همۀ متخلفین را لعن فرمودند؛ و به امیرالمومنین علیه السلام امر فرمودند که نزد خود در مدینه باقی بماند. خیلی ها به دلایل واهی و بی اساس در مدینه ماندند و به لشکر اسامه ملحق نشدند و از فرمایشات پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم سرپیچی و تمرد کردند و شامل لعن رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم شدند!!

شیخ مفید روایت می کند : وقتی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به سوی مسجد خارج گشت دید که ابابکر به محراب رفته(بدون اجازۀ و سرخود‍ میخواهد جای پیامبر نماز بخواند) اورا کنارزده و خود نماز را اقامه کردند .... و وقتی نماز تمام شد به منزل رفتند،و ابابکر و عمر گروهی که در مسجد بودند را طلب کردند؛

آنگاه فرمودند: آیا به شما امر نکرده بودم که به لشکر اسامه بپیوندید؟

گفتند: آری ای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم.

حضرت فرمودند: پس چرا امر مرا انجام نداده اید؟

ابوبکر گفت: من خارج شده بودم اما بازگشتم تا شما را دوباره ببینم و عهدی تازه کنم!

عمر گفت: ای رسول خدا! من خارج نشدم چون دوست نداشتم خبر شما را از سواران بپرسم!

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: به لشکر اسامه ملحق شوید. 

حضرت با همان شدت ضعف به مسجد رفتند و فرمودند:

به لشکر اسامه بپیوندید، خدا لعنت کند، خدا لعنت کند هرکه تخلف کند. 

ابوبکر همان روز از مدینه به سوی (سنح)نزد همسرش خارج شد و به لشکر اسامه ملحق نشد و آنجا ماند تا خبر وفات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را به او دادند و به مدینه بازگشت، اما عمر در شهر مراقب امور و منتظر فوت حضرت بود، از این رو بدون درنگ پس از فوت، جلسۀ سقیفه را بپا کردند و کودتای غصب خلافت را اجرا نمودند!

 

الإرشاد شیخ المفید ص98، الملل و النحل شهرستانی ج1 ص29