از "او" چه میدانیم؟ -1

منجی باوری در ادیان و فرق

اعتقاد به منجی عالم در چه کتاب­هایی از ادیان دیگر آمده است؟

 

اعتقاد به منجی عالم در چه کتاب­هایی از ادیان دیگر آمده است؟

از روزگاران کهن، داستان ظهور مصلح در آخرالزمان، اصلی اساسی بوده است. پیشینیان بشر، پیوسته آن را به یاد می­آورده­اند. اکنون پس از قرن­ها در خلال یادگارهای انسان­های قدیم آثاری هست که ما را به گفتة بالا رهنمون می­کند. مثلاً در آیین زردشت در کتاب­های اوستا، زند؛ جاماسب نامه، داتستان دینیک، زراتُشت نامه اشاره­هایی به موعود شده است. در آیین هندوها سخن از نجات­دهنده آمده و در کتابهای مهاباراتا و پورانه­ها می­توان اشاره­هایی یافت. در آیین یهود نیز منتظر موعودند و در کتاب نبوئت هیلد (وحی کودک) اشاره­های فراوانی دربارة امام زمان علیه السلام آمده است. نیز می­توان در کتاب­های دانیال پیامبر، حجَی (حکا)ی پیامبر، صفنیای پیامبر، اشعیای پیامبر و نیز زبور داود اشاره­هایی یافت.

در مسیحیت نیز در انجیل متّی، انجیل لوقا، انجیل مَرْقَس، انجیل برنابا و مکاشفات یوحنا می توان به این بشارت­ها دست یافت. برای اطلاع بیشتر به کتاب خورشید مغرب نوشته محمدرضا حکیمی ص 51 ـ 58 مراجعه کنید.