از "او" چه میدانیم؟ - 4

اعتقاد به ولادت مهدی در ادیان و فرق

آیا همة مسلمانان به ولادت حضرت مهدی علیه السلام معتقدند؟

 

آیا همة مسلمانان به ولادت حضرت مهدی علیه السلام معتقدند؟

روایات گوناگون دربارة تولد آن حضرت در دست داریم، این مطلب برای شیعه بدیهی است و امام حسن عسکری علیه السلام نیز، حضرت مهدی علیه السلام را به یاران خاص مورد اعتماد شیعه نشان دادند. برخی از گروه­های اهل سنت، ولادت آن حضرت را  قبول ندارند، در عین این که به اصل وجود حضرت مهدی و ظهور او معتقدند، ولی می­گویند او در آخرالزمان به دنیا می­آید. امادر باور شیعه، علاوه بر قطعی بودن تولد ایشان از حیث تاریخی، با توجه به این که شیعه معتقد است زمین هرگز خالی از حجت نیست، لذا شکی نیست که حضرت مهدی علیه السلام به دنیا آمده و اکنون زنده است.