محمد بن ابراهیم درباره امام زمان عج می گوید

در وجود امام غائب شک کردم...

محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی می­گوید: چون امام حسن عسکری علیه السلام در گذشت، در وجود امام غائب شک نمودم...

 

محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی می­گوید:

چون امام حسن عسکری علیه السلام در گذشت، در وجود امام غائب شک نمودم. اموال بسیاری نیز در نزد پدرم گرد آمده بود و بر اثر بیماری نتوانست که آنها را به امام برساند؛ از این رو مرا سفارش کرد که درباره آن تقوای الهی پیشه کنم.

من با خود گفتم: پدرم کسی نبود که به چیز نادرست وصیت کند، این اموال را به عراق می­برم و در کنار شط، خانه ­ای کرایه می­کنم و به هیچکس خبر نمی­دهم، اگر مانند زمان امام حسن عسکری علیه السلام چیزی آشکار شد اموال را واگذر می­کنم و گرنه همه را صدقه می­دهم.

به عراق آمدم و خانه­ای در کنار شط کرایه کردم، چند روزی گذشت که فرستاده ­ای نامه ­ای آورد که در آن نوشته شده بود «ای محمد! همراه تو اموالی با این ویژگی­ هاست.» در حالی که خودم از همة جزئیات چیزهایی که با خود داشتم آگاهی نداشتم. اموال را بررسی کردم و به فرستاده تسلیم کردم.

چند روز ماندم و هیچ کس سراغ مرا نگرفت. دلگیر شدم و اندوهگین. نامه ­ای دیگر رسید که «تو را جانشین پدرت  قرار دادیم. خدای را سپاسگزار باش!»[1]

 


[1]. پیشوای دوازدهم، ص 68، از منشورات در راه حق.