صفحه اصلی / اخبار و اطلاعیه ها / / دسته ی عزا سه شنبه 27 تیر 1396
نسخه چاپی معرفی به دوستان نشانه گذاری دریافت

برای ارسال لینک صفحه، فرم زیر را تکمیل کنید.

  

برای ارسال محتوا به ایمیل فرم زیر را تکمیل کنید.

  

رئیس مذهب تشیع امام صادق علیه السلام

دسته ی عزا

قزوین، روز شهادت، از مقابل چهار انبیاء به سمت آستان مقدس سلطان سیدمحمد ع...

 

دسته ی عزا

رئیس مذهب تشیع امام صادق علیه السلام

قزوین، روز شهادت، از مقابل چهار انبیاء به سمت آستان مقدس سلطان سیدمحمد