دانستنی های جهان پس از مرگ (۱۸)

فروردین, ۱۳۹۹ بدون نظر کوتاه و خواندنی

منزل سوم سفر آخرت: برزخ

از منازل هولناک سفر آخرت برزخ است.
قرآن کریم مى فرمايد: «و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.»
از امام صادق علیه السلام در مورد برزخ سؤال شد فرمود: «قبر است از زمان مردن تا روز قيامت.»

در روایات است كه مردگان در هر شب جمعه از ماه رمضان مى آيند؛ پس هر يك از ايشان به آواز گريان فرياد مى زند:
«اى فرزندان من! ای خويشان من! با خيرات و صدقات خود به ما محبت كنيد، خدا شما را رحمت كند؛ ما را فراموشمان نكنيد؛ بر غربت ما رحم كنيد؛ ما در زندان تنگ و تاريك مانده ايم به ما رحم كنيد و دعا و صدقه از ما دريغ نكنيد.
اى بندگان خدا! سخن ما را بشنويد و ما را فراموش مكنيد؛ اين ثروتى كه در دست شما است روزى در دست ما بود، ما آنها را در راه خدا خرج نكرديم، پس آنها براى ما وبال شد و منفعت براى ديگران؛ به ما مهربانى كنيد ولو به يك درهم يا قرص نانى.»
پس فرياد مى كنند: «چقدر نزديك است كه بر خود گريه كنيد و به شما نفعى ندهد چنانكه ما گريه می كنيم و سودى براى ما ندارد؛ پس كوشش كنيد پيش از آن كه مثل ما شويد.»

برچسب ها