هفت جسارت نابخشودنی(۶)

تیر, ۱۳۹۸ بدون نظر کوتاه و خواندنی

🏴جسارت ششم: مانندخدمتکارى در برابر امام زانو زد!

▫️اسکندرى که از ندیمان منصور بوده است مىگوید: روزى وارد شدم، دیدم منصور سخت اندوهگین و مغموم است ونفسهاى سرد میکشد.
اسکندرى: امیر به چه مىاندیشند؟
منصور: اى محمد! قریب یکصد تن یا بیشتر از بنى فاطمه را کشتهام امّا پیشوا و رهبر آنها هنوز زنده است.
اسکندرى:او کیست؟
منصور: جعفر بن محمد صادق.
اسکندرى:اى امیر! او مردى است که اشتغال به عبادت وبندگى خدا او را سخت نحیف و ناتوان کرده است و به سبب همین اشتغال، به فکر حکومت و خلافت نیست.
منصور: اى محمد! مىدانم که تو به او عقیدهمندى و او را امام مىدانى؛ اما سلطنت عقیم و نازاست و من سوگند خوردهام که همین امروز را شب نکنم مگر آنکه کار او را بسازم.

▪️اسکندرى گوید از شنیدن این سخن دنیا در نظرم تیره و تار شد. سپس او جلاد را فراخواند وگفت: من ابو عبدالله الصادق را حاضر خواهم کرد و با او به گفتگو خواهم پرداخت؛ هر وقت عرقچین از سر برداشتم، آن رمزى است میان من و تو که فورى گردن او را بزنى!
▫️وقتى که امام علیه السلام را حاضر کردند، من او را در صحن خانه مشاهد کردم و دیدم که لبها ی (مبارکش) تکان مىخورد و دعائى مىخواند. نمىدانستم چه مىخواند، اما همینقدر دیدم کاخ همچون کشتى در اقیانوسى مواج، در تلاطم و حرکت است و منصور را دیدم که پا برهنه و سرباز در حالتى که تنش مىلرزید و دندانهایش به هم مىخورد و رنگ به رنگ مىشد، بازوى امام صادق علیه السلام را گرفت و بر روى تخت خویش نشانید و مانند خدمتکارى در برابر امام زانو زد
و گفت: اى فرزند رسول خدا! چرا در این ساعت به خود زحمت دادید و آمدید؟
امام علیه السلام: خواسته ی تو را اجابت کردم
منصور: من شما را در این ساعت نخواسته بودم، خدمتکار اشتباه کرده و بد فهمیده است…

▪️امام علیه السلام به سرعت تمام از مجلس بیرون آمد و رفت.
سپس منصور رختخواب خواست و تا پاسى از شب خوابید. نصف شب بود که بیدار شد و من بالاى سر او بودم.
تا مرا دید خوشحال شد و گفت: بیرون نرو، تا من نماز را قضا کنم و با تو سخنى دارم.
▫️پس از آنکه منصور نمازش را قضا کرد جریانات هولانگیز و ترسناکى را که به هنگام احضار امام صادق علیه السلام رخ داده و او را ترسانده بود و همان حوادث سبب شد که از قتل امام علیه السلام صرف نظر کند و در اکرام و احترام او بکوشد، براى من تعریف کرد…

برچسب ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *