«پیامبر من» قدم به قدم با رسول مکرم(۶)

آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر کوتاه و خواندنی

«هرگناهی را توبه‌ای هست، مگر بدخلق.[۱]»

قدم ششم: اخلاقش…

همیشه به خوش اخلاقی سفارش می‌کرد؛ حتی اگر طرف مقابلت آدم خوبی نباشد.
مردی بدخلق، به دیدنش آمده بود. گفت: «اجازه‌اش دهید. که بد مردی است!» وقتی آمد، او خیلی احترامش کرد. وقتی هم رفت، پرسیدند: مگر نگفتید بد مردی است؟ او لایق برخورد شما نبود!
فرمود: «بدترین مردم روز قیامت کسی است که دیگران به خاطر شرّش او را احترام کنند.»

معتقد بود خوش اخلاقی انسان را بهشتی می‌کند؛ حتی اگر یهودی بوده باشی! همین هم شد. حکم اعدام یهودی را که صادر کرد، فرشته نازل شد:«به خاطر اخلاق خوبش، از او گذشتیم.»
یهودی در دم مسلمان شد. پیامبر فرمود: «اخلاق خوب، عاقبت بخیرش کرد.[۲]»

——————–
پانوشت:
۱. «لکلّ ذنب توبة الاّ سوء الخلق»؛ وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۸.
۲. روضه الواعظین، مجلس۵۹.

برچسب ها