«پیامبر من» قدم به قدم با رسول مکرم(۱۹)

آبان, ۱۳۹۸ بدون نظر کوتاه و خواندنی

«قدر نعمت خدا را بدانید و از خود مرانید؛ کم شده نعمتی برود و دوباره بازگردد.[۱]»

قدم نوزدهم: حمد و ستایشش…

بر زبانش ورد خدا بود: «الحمدلله علی هذه النِّعمةِ»؛ «الحمدُ للِهِ علی کلّ حالٍ.» اولی را وقتی موضوع خوشحال کننده‌ای می‌شنید و دومی را وقتی ناراحت می‌شد، می‌گفت.
وقتی هم به چیزهای دوست داشتنی‌اش می‌رسید، می‌گفت: «الحمدُ للهِ الّذِی بنعمتِهِ تُتِّمُّ الصّالحاتُ.[۲]»
هر روز حداقل سیصد و شصت مرتبه می‌گفت: «الحمدُ للهِ کَثیراً علی کلِّ حالٍ.[۳]»
همیشه ستایشگر بود.

———————–
پانوشت:
۱. «أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها فقلّها زالت عن قوم فعادت الیهم»؛ نهج الفصاحه، ص۵۱۰.
۲. سنن النبی، ص۳۹۴.
۳. همان، ص۴۱۴.

برچسب ها