خواص برپایی مجالس عزای حسینی

شهریور, ۱۳۹۹ بدون نظر بانک مقالات

از خواص مجالس گریه بر حضرت سید الشهداعلیه السلام آنست که ملائکه مقرّبین در آن مجالس حاضر می شوند.

چنانکه روایت شده است که:

روزی جعفر بن عفان به خدمت حضرت صادق علیه السلام مشرّف شد، پس حضرت او را به نزدیک خود نشانید و فرمود: ای جعفر! شنیده ام که در مرثیه حسین علیه السلام شعر می گویی و خوب می گویی.

عرض کرد: بلی فدایت شوم.

فرمود: بخوان!

پس خواند و آن حضرت با اصحاب گریستند تا اینکه اشک بر صورت و محاسن شریفش جاری گردید.

پس فرمود: ای جعفر! والله ملائکه مقرّبین در اینجا حاضرند و شنیدند اشعار تو را و گریه کردند چنانچه ما گریستیم، بلکه بیشتر، و خداوند واجب نمود از برای تو الان تمام بهشت را و گناهان تو را آمرزید. ای جعفر! آیا بیشتر بگویم؟

عرض کرد: بلی ای سید من!

فرمود: هیچکس نیست که ذکر کند حسین علیه السلام را پس گریه کند یا بگریاند، مگر اینکه بهشت از برایش واجب گردد و گناهانش آمرزیده شود.

همچنین از فضائل گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام آنست که گاهی فضیلت می رسد به فضیلت اصعب اعمال. و آن عبارت است که شخص فرزند عزیز خود را، بامر خدا و تقّرب به سوی او، به دست خود قربانی کند.چنانچه در حدیث امام رضا علیه السلام ظاهر می شود که فرمودند:

چون ابراهیم علیه السلام گوسفند را به عوض پسرش فدا نمود، آرزو کرد که کاش پسرش را ذبح کرده بود تا اینکه به ارفع درجات فائز می گردید. پس خداوند به او وحی نمود قضیه هائله کربلا را، پس جزع کرد و گریست بر آن حضرت. پس وحی شد به او که این جزع را به عوض جزع تو بر اسمعیل قبول نمودم و ارفع درجات را از برای تو قرار دادم.

ولی این مطلب به هرکس نمی رسد مگر کسی که حسین علیه السلام در نزد او عزیز باشد به قسمی که در نزد ابراهیم عزیز بود، زیرا که در این روایت اول از ابراهیم علیه السلام سوال شد که کیست محبوب تر پیش تو از جمیع خلق؟

عرض کرد: حبیب تو.

وحی شد که آیا او محبوب تر است نزد تو یا نفْس تو؟

عرض کرد: بلکه او پیش من اعّز است از نفْسم.

فرمود: آیا فرزند او محبوبتر است به نزد تو، یا فرزند خودت؟

عرض کرد: فرزند او.

فرمود: آیا ذبح فرزند او به طریق ظلم و عدوان به دست دشمنان، دل تو را بیشتر به درد می آورد یا ذبح خودت فرزندت را به دست خود در راه اطاعت من؟

عرض کرد: ذبح فرزند او.

پس واقعه کربلا برایش بیان شد و گریست و آن وحی به سوی او آمد که ذکر شد.

پس ای کسانی که حسین علیه السلام نزد شما محبوبتر از فرزند عزیز است و ذبح او مانند گوسفند دل شما را بیشتر از ذبح فرزند به درد می آورد، بشارت باد شما را که از برای شما، به هر جزعی ثواب قربانی اولاد خواهد بود ان شاءالله.

(اشک های روان بر امیر کاروان ترجمه ی الخصائص الحسینیه/ص۲۵۶و ۲۵۸)

 

پس بیایید امروز که چشمانمان در عزای سیدالشهدا علیه السلام اشک آلود است، فرزند حسین (علیه السلام) -حضرت حجة بن الحسن العسکری (عج) را به تبعیت از ابراهیم علیه السلام بر خود و فرزندانمان اولویت دهیم و تمام دعای خویش را، رفع همّ و گرفتاری آن بزرگوار قرار دهیم.

برچسب ها