بلندای امامت(۵)

تیر, ۱۳۹۸ بدون نظر بانک مقالات

🔹درک حقیقت عبادت🔹

📜 #امام_رضا علیه السلام می فرماید:
«به وسيله‌ى امام، نماز، زكات، روزه، حج و جهاد به كمال خود می‌رسد و فىء وصدقات زياد مى شوند و حدود و احكام جارى مي‌گردد و مرزها و نواحي حفظ و حراست مي شود»
📚الکافی ج۱، ص۴۹۲

✍🏻 شرح:
حقيقت عبادت را كسى مى تواند تحقق بخشد كه تمام دقايق، حقايق واحكام و آداب آن را بداند. اين امام است كه در پى متابعت او، خداوند، معالم دين را به مؤمنين مى آموزد وآنها را به حقيقت دين رهنمون مى سازد.
👌🏻بنابراين لازمه ى رسيدن به حقيقت عبادات، تبعيت از امام و حجت برگزيده‌ى الهى است.

✨ #امام_رضا علیه السلام در ادامه ى فرمايش خود مى فرمايند:
«و به وسيله امام اجراى حدود، احكام و نگهدارى مرزهاى اسلام تحقق مى پذيرد»
🖊مرزهاى اسلامى فقط مرز جغرافيايى نيست، بلكه حريم اعتقادى دين را نيز شامل مى شود و با امامتِ امام و هدايت حجت الهى، كسى نمى تواند به اين حريم تعدى وتجاوز نمايد.

برچسب ها