روضه حضرت زینب – استاد نظری منفرد

شهریور, ۱۳۹۸ بدون نظر سخنرانی

 

عرض کنیم، عبیدالله [ابن حر الجحفی] نتوانست منظره قتلگاه را تحمل کند. پس خواهر چه دلی داشت؟!

«فنفسي لزینب إذ رأته                                ترب الجسم مثخنا بالجراح

أخرس الخطب نطقها فدعته                      بدموع بما تحن وصاح

من همین بیت دوم را معنا می‌کنم با این توضیح: وقتی مصیبت خیلی شدید و سخت می‌شود، انسان می‌خواهد حرف بزند، گاهی قدرت برتکلم ندارد، زبانش کأنه قفل می‌شود. شاعر می‌گوید: صحنه قتلگاه آن چنان سوزنده و دلخراش بود که قدرت تکلم را از زینب گرفته بود.

«أخرس الخطب نطقها فدعته                    بدموع بما تحن وصاح»

فقط فریاد می‌زد زینب. بعد دو سه تا جمله گفت، ابتدا روضه برادر را خواند، بعد صدا زد: «یا رسول الله بناتك سبایا وذریتك مقتلة».

 

حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد

 

برچسب ها